Pređi na sadržaj

Ažurirana metodologija i dizajn etiketa za 2023. godinu. Kliknite ovde da biste saznali više.

Šta je Eco Rating?

Eco Rating služi za procenu uticaja celokupnog procesa proizvodnje, transporta, upotrebe i odlaganja mobilnih telefona na životnu sredinu. 

 • Pomaže korisnicima da donesu održivije odluke zasnovane na informacijama
 • Podstiče dobavljače da smanje uticaj svojih uređaja na životnu sredinu
 • Usaglašava industriju u poboljšanju transparentnosti i smanjuje ekološki otisak.

Eco rating procena služi za ocenjivanje različitih ekoloških indikatora uređaja (npr. ugljeničnog otiska ili trošenja resursa) i kriterijuma efikasnosti materijala, što daje ukupan rezultat na skali od 1 do 100. Što je rezultat veći, bolje su performanse uređaja u pogledu održivosti.

Zašto sada?

Harmonizovan sistem ekološkog ocenjivanja za mobilne telefone

0
 • Trajnost

 • Efikasnost resursa

 • Mogućnost popravke

 • Klimatska efikasnost

 • Mogućnost recikliranja

Vidi bodovanje

Zašto smo uveli Eco Rating?

Korisnici mobilnih telefona su sve više svesni toga kako njihov izbor uređaja može da doprinese smanjenju njihovog uticaja na klimu i da dovede do ekološki održivije industrije.

Izgradnja održivije budućnosti je odgovornost svih nas. Konzorcijum koji stoji iza Eco Rating-a veruje da je pravo vreme da se uspostavi usaglašen Eco Rating za čitavu industriju, koji će poboljšati transparentnost i pomoći u podizanju svesti o uticaju telefona koje mi prodajemo, a naši korisnici biraju, na životnu sredinu.

Mi smo ubeđeni da Eco Rating može da motiviše i inspiriše celu industriju mobilnih telefona da ubrza svoju tranziciju ka modelu cirkularne ekonomije za mobilne telefone.

Bodovanje

Eco rating ocenjuje učinak mobilnih telefona na zaštitu životne sredine na osnovu objektivne procene indikatora životnog ciklusa i cirkularne ekonomije.

Nova etiketa koja se koristi za uređaje stavljene na tržište od 1. januara 2023. godine.

Example Eco Rating label showing a score of 65 and 5 bars showing the category scores

Stara etiketa korišćena za sve uređaje stavljene na tržište do 31. decembra 2022.

Example Eco Rating label showing a score of 65 and 5 bars showing the category scores

Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje „Metodologija” u daljem tekstu.

Najveća moguća Eco Rating ocena je 100, za maksimalan učinak zaštite životne sredine. Što je ocena veća, bolji je učinak zaštite životne sredine uređaja. Pored toga, Eco Rating pruža smernice u pet ključnih oblasti: trajnost, mogućnost popravke, mogućnost recikliranja, klimatska efikasnost i efikasnost resursa.

Eco Rating etiketa je lako prepoznatljiva i dizajnirana je da potrošačima pruži dosledne, tačne informacije, pomažući im da prepoznaju i da uporede najodrživije mobilne telefone. Svaki mobilni operater koji uzme učešće prikazaće Eco Rating u okviru podataka o uređaju na prodajnom mestu.

 • Trajnost

  Obuhvata izdržljivost uređaja, vek trajanja baterije i trajanje garancije za uređaj i njegove komponente.

 • Mogućnost popravke

  Obuhvata lakoću sa kojom se uređaj može popraviti, uključujući i dizajn mobilnog telefona i prateće aktivnosti kojima bi mogao da se produži vek trajanja proizvoda, poboljšanjem njegovog potencijala kada su u pitanju mogućnost popravke, ponovnog korišćenja i nadogradnje. Visoka ocena ukazuje na to u kojoj meri su navedeni aspekti podržani.

 • Mogućnost recikliranja

  Obuhvata mogućnost ponovne iskoristivosti i rastavljanja komponenata uređaja, date informacije kojima se to omogućava, kao i mogućnost reciklaže materijala od kojih su sastavljeni.

 • Klimatska efikasnost

  Procenjuje emisiju gasova sa efektom staklene bašte tokom celog životnog ciklusa; što je ocena bolja, veći je doprinos zaštiti klime.

 • Efikasnost resursa

  Procenjuje uticaj količine retkih sirovina koja je neophodna za uređaj (npr. zlato za proizvodnju elektronskih komponenti) na iscrpljivanje resursa; što je ocena bolja, manji je uticaj na dostupnost materijala.

Eco Rating metodologija

Eco Rating metodologija služi za procenu učinka mobilnih telefona na zaštitu životne sredine tokom njihovog celokupnog životnog ciklusa - tokom proizvodnje, transporta, upotrebe i odlaganja na kraju životnog ciklusa – što ima za rezultat konačnu ocenu.

Eco Rating koristi informacije koje proizvođači daju o mobilnim uređajima, koje isporučuju mobilnim operaterima. Procena se vrši kombinovanjem 13 različitih indikatora zaštite životne sredine i 6 različitih kriterijuma efikasnosti materijala, u cilju dobijanja jedinstvene ocene za svaki uređaj.

Navedeni indikatori obuhvataju ekstrakciju sirovina, proizvodnju uređaja, logistiku, upotrebu od strane potrošača i odlaganje na kraju životnog veka, kao i upotrebljivost, trajnost, mogućnost popravke i recikliranja.

Eco Rating metodologija se zasniva na znanju u datoj oblasti i najboljoj praksi prikupljenoj kroz prethodne inicijative eko-obeležavanja.

Razvijena je uz tehničku podršku i nadzor od strane kompanije IHOBE (agencije u javnom vlasništvu specijalizovane za ekonomski razvoj, održivost i životnu sredinu), uz učešće dobavljača uređaja, primenom najnovijih standarda i smernica Evropske unije, ITU-T, ETSI i ISO, s novim parametrima koji se uvode po potrebi.

Životni ciklus mobilnog telefona: pet faza:

 • Sirovine

  Sirovine koje se koriste u proizvodnji mobilnih telefona i njihovih komponenata. Tipični primeri predstavljaju zlato potrebno za priključke, litijum koji se koristi za bateriju, minerale neophodne za kućište, silicijum za integrisano kolo i retke materijale neophodne za ekran. Što se više recikliranih materijala koristi prilikom proizvodnje uređaja, a ne retkih prirodnih resursa, to je veća Eco Rating ocena u ovoj fazi.

 • Proizvodnja

  Kada se komponente mobilnog telefona proizvode i sklapaju u gotov proizvod, uključujući ambalažu (plastiku) i opremu (punjač, kabl). Glavne proizvedene komponente mobilnog telefona su elektronska ploča, baterija, ekran, staklo osetljivo na dodir, antena, kamera (kamere) i kućište. Eco Rating proverava uticaj ove faze na emisije ugljenika, potrošnju energije i ostale kategorije u pogledu zaštite životne sredine.

 • Transport

  Kada se uređaj sastavi, gotov proizvod se šalje sa mesta proizvodnje u državu prodaje. Za ovu fazu uzima se u obzir udaljenost, zatim način transporta (brod ili avion) i njegov ugljenični otisak.

 • Upotreba i rezervni delovi

  Kada potrošači kupe uređaj, oni će ga posedovati i koristiti u periodu od nekoliko godina. Vek trajanja uređaja zavisi od više faktora, kao što su izdržljivost, mogućnost nadogradnje i popravke, kao i potrošnje energije prilikom punjenja.

 • Kraj životnog veka

  Ova poslednja faza proučava uticaj odlaganja uređaja na životnu sredinu, kao i procenu koliko je jednostavno njegovo refabrikovanje i da li se metal i plastika od kojih se sastoji mogu lako reciklirati.

Ažurirana metodologija na snazi od 1. januara 2023. godine

Nakon godinu i po dana od uvođenja Eco Rating-a u maju 2021. godine, pojavila se potreba da se uvedu određene izmene u metodologiji, iz sledećih razloga:

 • dodavanje novih tehnologija za uređaje (npr. nove kamere).
 • iskustva stečena iz više od 300 razmatranih uređaja i utvrđivanje izazova i obrazaca
 • povratne informacije od zainteresovanih strana (uključujući korisnike i operatere, tela za standardizaciju, nevladine organizacije)

Glavne izmene u ažuriranju metodologije odnose se na sledeće:

 •  
 • smanjenje pondera onih kriterijuma koje većina uređaja već podržava.
 • dodatni poeni za uređaje koji se proizvode pomoću obnovljive energije, koji podržavaju duži životni vek i uključuju aspekte cirkularne ekonomije.

Razlike između obeju metodologija (pre i posle 1. januara 2023. godine) prikazane su na novoj etiketi (vidi poglavlje „Bodovanje” u prethodnom tekstu).

Imajte na umu da uređaji procenjeni različitim metodologijama nisu uporedivi.

Za detaljnije informacije o novoj Eco Rating metodologiji (Verzija 2), koja važi od 1. januara 2023. godine,  kliknite ovde

Za detaljnije informacije o staroj Eco Rating metodologiji, koja je važila do 31. decembra 2022. godine, kliknite ovde

Updated Methodology

O nama

Ko stoji iza Eco Rating inicijative?

Operateri koji učestvuju:

Učešće u Eco Ratingu je otvoreno za sve operatere, a ova inicijativa će motivisati i inspirisati celu industriju mobilnih telefona da ubrza prelaz ka održivijoj i cirkularnoj ekonomiji mobilnih telefona.

Razvoj Eco Rating šeme obeležavanja u clokupnoj delatnosti pokrenuo je konzorcijum pet evropskih mobilnih operatera (Deutsche Telekom, Orange, Telefónica (koja posluje pod brendovima O2 i Movistar), Telia Company i Vodafone) i ona je predstavljena u maju 2021. godine.

Dobavljači mobilnih uređaja koji učestvuju:

Najčešća pitanja

Ko stoji iza Eco Rating inicijative?

Tokom 2019. i 2020. godine pet vodećih evropskih mobilnih operatera okupilo se u konzorcijum, u cilju razvoja i uvođenja usaglašenog sistema bodovanja za procenu uticaja pametnih telefona i telefona sa osnovnim funkcijama na životnu sredinu. Navedeni konzorcijum, koji čine Deutsche Telekom, Orange, Telefónica (koja posluje pod brendovima O2, Vivo i Movistar), Telia Company i Vodafone, sarađuje sa nezavisnim trećim licima, čija je profesionalna delatnost „Procena životnog ciklusa”, pod nazivom IHOBE i IK Ingenieria. Navedena Eco Rating šema obeležavanja u clokupnoj delatnosti predstavljena je krajem maja 2021. godine. Eco Rating se proširio širom sveta u periodu od novembra 2021. godine i otvoren je za sve mobilne operatere koji žele da uzmu učešće. Na kraju 2020. godine bilo je više od 20 dobavljača mobilnih telefona koji podržavaju ovu inicijativu i dostavljaju neobrađene podatke o svojim modelima uređaja, čija se procena zatim vrši pomoću naše Eco Rating metodologije. U delu „O nama” naći ćete pregled svih mobilnih operatera i dobavljača mobilnih telefona koji učestvuju, koji se redovno ažurira.

Zašto ovo radimo?

Eco Rating inicijativa ima tri glavna cilja:

 • Zadovoljavanje sve veće potražnje korisnika za informacijama o mobilnim telefonima koje se tiču njihovog uticaja na životnu sredinu
 • Podizanje svesti i transparentnosti kreiranjem doslednog načina na koji potrošači mogu da prepoznaju i uporede najodrživije mobilne telefone
 • Podsticanje i stimulisanje dobavljača da smanje uticaj svojih uređaja na životnu sredinu.
Koji modeli mobilnih telefona su do sada ocenjeni?

Do kraja 2022. godine ocenjeno je više od 300 uređaja, a ukupan broj uređaja procenjenih kroz Eco rating se kontinuirano povećava, kako bi se održao korak sa mnogobrojnim novim učesnicima, u cilju zadovoljavanja sve veće potrebe potrošača za transparentnošću. Procenjeni uređaji se mogu naći na ovom veb-sajtu u meniju „Ocene“ i prikazani su i na veb-sajtovima i prodavnicama mobilnih operatera koji učestvuju.

Kakvi su naši planovi za budućnost?

Kakvi su naši planovi za budućnost?
Konzorcijum ima za cilj da nastavi sa ocenjivanjem trenutnog portfolija proizvoda, kao i da redovno ocenjuje nove uređaje u portoliju i da poveća vidljivost Eco ratinga kod potrošača na prodajnim mestima. Do kraja 2022. godine, Eco Rating je uveden u više od 35 zemalja i očekuje se da će oblast koju on pokriva rasti u narednom periodu. Više od 20 vodećih dobavljača mobilnih telefona je već uključeno u Eco Rating, a povećana transparentnost koju on donosi povećava ambiciju proizvođača da iznađu bolja rešenja za smanjenje uticaja svojih uređaja na životnu sredinu, da smanje količinu otpada i kritičnih supstanci, kao i da povećaju cirkularnost. Ovo je već intenziviralo dijalog između proizvođača i konzorcijuma, kako bi se podstakao ekološki dizajn i povećao doprinos ove industrije globalnim ciljevima zaštite životne sredine.

Kako da protumačim ocenu? Da li veća ocena znači da je ekološki učinak bolji?

Svaki mobilni telefon dobija ukupnu Eco Rating ocenu od maksimalnih 100 poena, koja pokazuje učinak uređaja na zaštitu životne sredine tokom njegovog celokupnog životnog ciklusa. Eco Rating takođe ističe pet ključnih aspekata ekološke održivosti mobilnih uređaja, uz dodatne ocene za trajnost, mogućnost popravke, mogućnost recikliranja, klimatsku efikasnost i efikasnost resursa.

Što je ocena bolja, bolje su performanse uređaja u pogledu održivosti životne sredine.

Šta je dobar rezultat? Da li je moguće dostići rezultat od 100 poena?

Metodologija je ustanovljena tako da proizvođači veoma teško mogu da postignu najveći mogući rezultat – 100 poena od 100.

Ne postoji „dobar” i „loš” rezultat, ali dosledna primena Eco Rating metodologije i njeno uvođenje na tržište  pomoći će potrošačima da prepoznaju i uporede najodrživije mobilne telefone i vremenom će podstaći dobavljače da smanje uticaj svojih uređaja na životnu sredinu.

Koliko ste sigurni u Eco Rating metodologiju?

Eco Rating metodologiju je zajednički razvilo pet vodećih evropskih mobilnih operatera, u bliskoj saradnji sa spoljnim saradnicima, koji su eksperti za analizu održivosti i životnog ciklusa. Razvoj je realizovan po međunarodnim standardima Evopske unije, ITU-T, ETSI i ISO.

Metodologija se povremeno revidira, kako bi se bolje procenile buduće nove tehnologije, u odnosu na najbolju praksu zaštite životne sredine, kao i da bi se osiguralo da je u skladu sa svim relevantnim evropskim i međunarodnim propisima i/ili standardima, tržišnim kretanjima, itd.

Za više informacija pogledajte poglavlje “Eco Rating metodologija”.

Kako mogu da uporedim telefon sa Eco Ratingom i onaj bez njega?

Eco Rating ima za cilj da proceni što je moguće više modela svih dobavljača mobilnih telefona koji učestvuju. Međutim, na tržištu postoje uređaji koji nemaju Eco Rating ocenu. Kod uređaja koji nisu ocenjeni, potrošači će morati da se oslone na informacije koje dobiju od dobavljača.

Kako mogu da optimizujem ekološke performanse mog pametnog telefona?
 • Oko 80% emisija gasova staklene bašte tokom životnog veka uređaja dešava se u fazi proizvodnje. Da biste smanjili emisiju ugljenika u vezi sa mobilnim telefonom, koristite ga što je moguće duže pre nego što ga zamenite.
 • Baterija u mobilnom telefonu je osetljiva. Brzo punjenje, kontinuirano punjenje slabom strujom (trickle charging) i izlaganje pretarano niskim ili visokim temperaturama će smanjiti njegov vek trajanja.
 • Uređaj nemojte držati na toplim i vlažnim mestima. To će ubrzati koroziju i može da utiče na komponente telefona, uključujući i bateriju.
 • Uvek vodite računa o tome da preuzmete najnovija dostupna ažuriranja softvera. Ukoliko ne ažurirate softver na vreme, to može stvoriti utisak da uređaj funkcioniše loše ili neispravno, što podstiče korisnike da ranije zamene uređaj.
 • U slučaju da ekran ima previše ogrebotina ili je polomljen i/ili baterija ima isuviše mali kapacitet i/ili ostali delovi više ne funkcionišu, nemojte bacati uređaj, već ga odnesite u ovlašćen servis. Popravka je često jeftinija od kupovine novog uređaja.
 • Proverite da li dobavljač ili operater nudi program povrata, možda se uređaj može refabrikovati i preprodati.
 • Svi uređaji koji više ne mogu da se koriste ne bi trebalo da se odlažu u uobičajeni „otpad iz domaćinstva”, već treba da se vrate na punkt za reciklažu, da bi se izvojile sirovine, metali i minerali.
Šta je to trajnost i kako je povezana sa održivošću i ekološkim performansama?

Jedan od ključnih razloga zašto potrošači kupuju nove mobilne telefone su kvarovi ili habanje, čime se prerano skraćuje životni vek uređaja. Što je uređaj izdržljiviji, manja je verovatnoća da će prevremeno biti odbačen, čime se smanjuje emisija gasova staklene bašte povezana sa proizvodnjom novih uređaja i količina elektronskog otpada.

Da li se mogućnost popravke odnosi na troškove popravke uređaja?

Tokom popravke mobilnog telefona, serviser će morati da razmontira uređaj, da zameni neispravan deo i da ga opet sastavi. Zbog toga troškovi rada predstavljaju značajan deo ukupnih troškova popravke mobilnog telefona. Ukoliko dizajn mobilnog telefona omogućuje lakše i brže rastavljanje i ponovno sastavljanje, to će smanjiti taj elemenat troška.

Šta znači mogućnost recikliranja? Zar mogućnost recikliranja već ne postoji kao zakonska obaveza?

Mogućnost recikliranja znači koliko se materijala koji se koristi u proizvodnji mobilnog telefona može povratiti na kraju njegovog životnog veka i preraditi za druge buduće potrebe. Idealno bi bilo izbeći da nakon reciklaže preostane materijala koji mora da se odlaže na deponije.

Relevantni evropski zakon (Direktiva o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi 2012/19/EU) nalaže samo osnovnu mogućnost recikliranja. Procena mogućnosti recikliranja prevazilazi zakonske zahteve.

Koja je razlika između Eco Rating ocene „mogućnosti popravke” i francuskog indeksa „mogućnosti popravke”?

„Mogućnost popravke” uređaja daje potrošačima procenu toga koliko je lako popraviti neispravan uređaj. Ukoliko se uređaji mogu popraviti, oni se mogu duže koristiti.

Ovaj aspekt Eko Ratinga je uključen nezavisno od zakonodavnog standarda koji je uvela francuska agencija ADEME, a koji se primenjuje samo u Francuskoj od 2021. godine na niz proizvoda široke potrošnje, uključujući pametne telefone, mašine za pranje veša, televizore ili kosilice.

Francuski indeks i Eco Rating „mogućnost popravke” zasnivaju se na istim osnovnim standardima. Postoje određene razlike - francuski indeks se odnosi na dokumentaciju (smernice za samostalnu popravku, na primer), ili koliko dugo će rezervni delovi biti raspoloživi - dok Eco Rating takođe uzima u obzir softversku podršku i dostupnost glavnih rezervnih delova, kao što su ekrani ili baterije.

Koja je razlika između Eco Ratinga i EPEAT sistema za procenu uticaja proizvoda na životnu sredinu?

EPEAT predstavlja sistem za procenu uticaja na životnu sredinu, pomoću koga se rangiraju različiti elektronski uređaji na osnovu njihovih ekoloških atributa. Sistem poseduje sistem bodovanja, u kojem se može postići zlatni, srebrni ili bronzani rejting, u zavisnosti od performansi uređaja u različitim kategorijama. Konzorcijum smatra da su oba sistema komplementarna.

Četiri dobavljača učestvuju kod mobilnih telefona. Prema EPEAT-u, procena životnog ciklusa proizvoda (LCA) čini samo 7,5% od ukupne ocene, dok je prema Eco Ratingu ona 100%. EPEAT sistem zahteva informaciju da li je dobavljač sproveo LCA procenu i da li je navedena procena prošla proveru trećeg lica i da li je javno dostupna.

EPEAT ne traži od dobavljača neobrađene podatke za njihovu LCA procenu, a takođe ne uzima u obzir rezultate dobijene u LCA. U okviru Eco Rating-a, sprovodi se pojednostavljena procena životnog ciklusa i rezultati se povezuju sa 13 kategorija uticaja na životnu sredinu.

Da li ukupna ocena od 100 poena zavisi od pet ocena koje ulaze u njen sastav – trajnost, mogućnost popravke, mogućnost recikliranja, klimatska efikasnost i efikasnost resursa?

Ukupna Eco Rating (1-100) ocena zasnovana je na proceni uticaja na životnu sredinu tokom celog životnog ciklusa analiziranog uređaja i njegovih ocena efikasnosti materijala. Pored toga, prikazuju se i neke dodatne pod-ocene, koje pružaju detaljnije smernice o učinku za određene klučne aspekte.

Eco Rating primenjuje doslednu metodologiju za evaluaciju na ravnopravan i objektivan način u pogledu 13 različitih uticaja na životnu sredinu i 6 kriterijuma vezanih za cirkularnu ekonomiju. Konačna ocena obuhvata procene koje se ne odražavaju u ocenama koje ulaze u njen zbir.

Uređaji koji dobiju veće pod-ocene obično dobijaju veću ukupnu Eco Rating ocenu, ali ukupna ocena ne zavisi direktno od pod-ocena i ne izračunava se kao prosek pod-ocena. Međutim, sve pod-ocene imaju relativan uticaj na ukupan rezultat, u zavisnosti od njihovog značaja za životni ciklus određenog uređaja čija procena se vrši.

Kako su ponderisani različiti aspekti životnog ciklusa, za izračunavanje ukupne ocene?

Da bi se dobila ukupna Eco Rating ocena, vrši se procena svih aspekata u okviru životnog ciklusa uređaja kroz 13 različitih uticaja na životnu sredinu. Oni obuhvataju klimatske promene, korišćenje resursa, korišćenje zemljišta, oskudicu vode, fotohemijsko stvaranje ozona, eutrofikaciju, acidifikaciju i oštećenje ozonskog omotača.

Rezultati ovih 13 pojedinačnih evaluacija se zatim ponderišu da bi se dobio jedan rezultat, koji pokazuje ukupne ekološke performanse uređaja.

Prilikom ponderisanja se koriste faktori koje je preporučila Evropska komisija u EF metodi, koja je javno dostupna i već je u upotrebi od strane Inicijative za određivanje otiska proizvoda na životnu sredinu.

Da li se Eco Rating metodologija i ocena mogu koristiti za sve tipove mobilnih uređaja?

Eco Rating i metodologija razvijeni su za pametne telefone i mobilne telefone sa osnovnim funkcijama. Imajte na umu da s obzirom na njihove razlike, rezultati za pametne telefone i telefone sa osnovnim funkcijama nisu uporedivi. Ostale vrste proizvoda, kao što su tableti, nosivi uređaji/pametni satovi, C-IoT proizvodi, ruteri i laptopovi zasad nisu obuhvaćeni.

Koja je stvarna korist za životnu sredinu u smislu smanjenja emisije ugljenika ukoliko uređaj postigne 10 poena više od drugog uređaja?

Eco Rating metodologijom se razmatra celokupan životni ciklus uređaja, uzimajući u obzir više od 10 različitih kategorija uticaja na životnu sredinu, objedinjenih u jednu jedinstvenu ocenu.

Nije moguće dovesti u direktnu vezu prednosti emisije ugljenika za uređaj koji ima 10 poena više od drugog, pošto se prilikom ocenjivanja ne uzima u obzir samo uticaj emisije ugljenika, već i niz ekoloških faktora.

Pošto je uticaj na klimu bitan element, Eco Rating obuhvata potkategoriju pod nazivom „klimatska efikasnost”.

Ugrubo rečeno, uređaj koji ima 10% dužu liniju za „klimatsku efikasnost” štedi oko 10 kilograma ugljenika. Međutim, ovo je pojednostavljen prikaz i on obuhvata emisiju CO2 tokom proizvodnje (uglavnog radom integrisanih kola i štampanih ploča), transporta (npr. iz Azije ili SAD do Evrope) i usled redovne potrošnje električne energije tokom punjenja baterije u periodu od četiri godine.

Zašto ne ocenjujete aspekte korporativne održivosti, poput ljudskih prava ili uslova rada?

Ključna svrha Eco Ratinga je da proceni uticaj uređaja na životnu sredinu, a ne uticaj kompanije. Već postoje utvrđene metode za ocenu učinka održivosti na korporativnom nivou. Međutim, industriji je nedostajalo zajedničko rešenje za transparentnu ocenu ekoloških performansi određenih uređaja, a naša je ambicija da popunimo navedenu prazninu.

Da li bi uređaj koji je zaštićen spoljnom dodatnom opremom (kao što je zaštitna folija), ili uređaj koji je refabrikovan (i ponovo se prodaje) mogao da dobije bolju ocenu?

Zaštitni pribor kojim su uređaji zaštićeni od ogrebotina ili padova pozitivno utiče na životni vek uređaja. Pored toga, uređaji koji su refabrikovani (npr. zamenjen im je ekran, kamera ili baterija) i ponovo uđu u lanac snabdevanja takođe imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu. Pošto je Eco Rating metodologija osmišljena za originalne/nove uređaje koji se uvode na tržište, navedeni aspekti (oprema i refabrikovanje) bi dodali kompleksne odnose zavisnosti u metodologiju i otežali bi poređenje originalnih uređaja, zato oni nisu u domenu našeg aktuelnog pristupa.

Zašto se potrošnja energije ne prikazuje kao posebna ocena?

Pet potkategorija koje su prikazane na etiketi imaju najveći uticaj na životnu sredinu. Potrošnja energije pri svakodnevnoj upotrebi ne spada u njih. Pametni telefon troši oko 3-8 kWh na godišnjem nivou, u zavisnosti od mnogih faktora, kao što su lični obrazac korišćenja (vreme razgovora, vreme pretraživanja, streaming), ali i od performansi antene (antene su podešene za različite mreže i opsege), mreže (2G, 3G, 4G, 5G, WiFi) i aplikacija koje nisu u stanju mirovanja kada se ne koriste. U poređenju sa velikim uređajima široke potrošnje (kao što su mašine za pranje veša, televizori, rerne, klima uređaji, bojleri, itd.), mobilni uređaj ima sto puta manju potrošnju energije. U ukupni rezultat je uključena i potrošnja energije. Budući da potrošnja energije mobilnog uređaja doprinosi manje od 5-8% u ukupnom uticaju na životnu sredinu, odlučeno je da se ne prikazuje kao posebna potkategorija, jer bi to moglo dovesti korisnika u zabludu.

Da li je Eco Rating na raspolaganju svim mobilnim operaterima u svetu?

Da, Eco Rating je otvoren za sve mobilne operatere koji žele da se pridruže ovoj inicijativi. Ovo geografsko proširenje će pomoći da se poboljša transparentnost i podigne svest o uticaju pametnih telefona koje korisnici biraju na životnu sredinu. Konzorcijum na taj način podstiče ostale mobilne operatere da se priključe Eco Rating inicijativi i rado im pruža dodatne informacije o tome kako mogu da se priključe inicijativi.

Zašto svi dobavljači mobilnih telefona ne podržavaju Eco Rating?

Konzorcijum se opsežno konsultovao sa svim dobavljačima uređaja pre uvođenja Eco Ratinga i otvoreno je objavio planove i metodologiju. Prilikom njenog uvođenja (u maju 2021. godine), 16 dobavljača je učestvovalo u šemi. Do kraja 2022. godine, imali smo 22 dobavljača koji su se priključili, što predstavlja većinski deo evropskog tržišta pametnih telefona po obimu prodaje.

Svi dobavljači koji su se priključili podržavaju Eco Rating na dobrovoljnoj osnovi, bez obaveze. Korisnici će prepoznati ovu transparentnost i usklađeno rešenje i mi smo ubeđeni da će se u budućnosti priključiti veći broj dobavljača.

Koji su najvažniji događaji i rezultati nakon prvih 18 meseci od uvođenja, na kraju 2022. godine?
 • Ukupna prosečna ocena se povećala za 2 poena
 • Priključila su se još tri operatera (EE, Proximus i NOS)
 • Priključilo se još sedam novih dobavljača
 • Proširenje na još 11 zemalja Evrope, Afrike i Južne Amerike, što ukupno obuhvata 35 zemalja.
 • Uvođenje baze podataka (pogledajte meni „Ocene”), gde se mogu upoređivati ocene uređaja.
 • Ažuriranje metodologije u cilju rešavanja ekoloških izazova, ažuriranje tehnologija uređaja i pružanje preciznijih smernica dobavljačima.
Koji su bili ključni pokretači za uvođenje Verzije 2 od 1. januara 2023. godine?

Nakon 18 meseci od njenog uvođenja, pojavila se potreba da se metodologija u određenoj meri izmeni i da se razmotre najnovije promene koje su rezultat novih tehnologija za uređaje, kao i da se primene iskustva stečena procenom više od 300 uređaja i povratne informacije dobijene od korisnika, dobavljača, operatera, tela za standardizaciju i nevladinih organizacija. Smanjili smo pondere onih kriterijuma koje većina modela uređaja već podržava. Takođe dajemo više pondera dobavljačima koji koriste obnovljive izvore energije tokom proizvodnje, podržavaju duži vek trajanja uređaja i unapređuju aspekte cirkularne ekonomije. Sa ovim promenama moglo bi se desiti da se prosečna ocena svih ocenjenih modela tokom 2023. godine smanji.

Da li mogu da uporedim uređaje ocenjene prethodnom metodologijom sa uređajima ocenjenim novom metodologijom (verzija 2)?

Ne, postoje razlike u faktorima ponderisanja za određena pitanja, a dodata su i nova pitanja u verziji 2 metodologije. Prema tome, uređaj koji je ocenjen jednom metodologijom ne treba upoređivati sa uređajem koji je ocenjen drugom metodologijom. Kako ne bi došlo do zabune da li je u pitanju stara ili nova verzija, etikete se razlikuju.

Kako da razlikujem uređaj ocenjen prema prethodnoj i novoj metodologiji (verzija 2)?

Pošto uređaji ocenjeni različitim metodologijama ne treba da se porede, važno je da razmotrite specifične aspekte etikete (godina i oznaka „Verzija 2”).