Pereiti prie turinio

Kas yra „Ekoreitingas“?

„Ekoreitingas“ įvertina visą mobiliųjų telefonų gamybos, transportavimo, naudojimo ir šalinimo proceso poveikį aplinkai.  

 • Padeda klientams priimti pagrįstus ir tvarius sprendimus
 • Skatina tiekėjus mažinti jų įrangos poveikį aplinkai
 • Vienija technologijų industriją didinant skaidrumą ir mažinant jos poveikį aplinkai

„Ekoreitingo“ įvertinime nustatomi skirtingi įrenginių aplinkosauginiai rodikliai (pvz., anglies pėdsakas arba išteklių išeikvojimas) ir medžiagų efektyvumo kriterijai; gaunamas bendras jų balas nuo 1 iki 100. Kuo balas artimesnis 100, tuo geresnis įrenginio tvarumo rodiklis.

Kodėl dabar?

Suderinta mobiliųjų telefonų aplinkosaugos balų sistema

0
 • Patvarumas

 • Efektyvus išteklių naudojimas

 • Galimybė pataisyti

 • Maža įtaka klimato kaitai

 • Galimybė perdirbti

Žiūrėti balus

Kodėl mums svarbu įdiegti „Ekoreitingo“ įvertinimą?  

Mobiliųjų telefonų vartotojai vis geriau supranta, kaip jų pasirinktas įrenginys gali padėti sumažinti klimato poveikį ir prisidėti prie tvaresnės technologijų industrijos raidos.  

Tvaresnės ateities kūrimas yra mūsų bendra atsakomybė. „Ekoreitingo“ konsorciumas mano, kad atėjo laikas turėti suderintą, visos technologijų industrijos aplinkosauginį įvertinimą, kuris padidins skaidrumą ir padės informuoti apie mūsų tiekiamų ir mūsų klientų pasirinktų mobiliųjų įrenginių poveikį aplinkai.  

Esame įsitikinę, kad „Ekoreitingas“ gali motyvuoti ir įkvėpti visą mobiliųjų technologijų industriją paspartinti perėjimą prie žiedinio mobiliųjų telefonų modelio.

Vertinimas

„Ekoreitingas“ įvertina mobiliųjų telefonų aplinkosauginį veiksmingumą, remiantis objektyviu gyvavimo ciklo ir žiedinės ekonomikos rodiklių įvertinimu.

Nauja etiketė naudojama visiems įrenginiams, kurie išleisti nuo 2023 m. sausio 1 d.​

Example Eco Rating label showing a score of 65 and 5 bars showing the category scores

Sena etiketė naudojama visiems įrenginiams, išleistiems iki 2022 m. gruodžio 31 d.​

Example Eco Rating label showing a score of 65 and 5 bars showing the category scores

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. toliau pateiktą “Metodologijos„ skiltį.​

Didžiausias galimas „Ekoreitingo“ balas yra 100, siekiant užtikrinti maksimalų aplinkosauginį veiksmingumą. Kuo balas arčiau 100, tuo geresnis įrenginio aplinkosauginis veiksmingumas. Be to, „Ekoreitingas“ pateikia gaires penkiose pagrindinėse srityse: patvarumo, galimybės pataisyti, galimybės perdirbti, efektyvaus išteklių naudojimo ir įtakos klimato kaitai.

„Ekoreitingo“ įvertinimo žymėjimas yra lengvai atpažįstamas ir skirtas suteikti vartotojams nuoseklią, tikslią informaciją, padedančią atpažinti ir palyginti tvariausius mobiliuosius telefonus. Kiekvienas dalyvaujantis mobiliojo ryšio operatorius pardavimo vietoje parodys įrenginio informaciją apie „Ekoreitingą“.

 • Patvarumas

  Apima įrenginio tvirtumą, baterijos veikimo laiką ir įrenginio bei jo komponentų garantinį laikotarpį.

 • Galimybė pataisyti

  Apima galimybę lengvai pataisyti įrenginį, įskaitant mobiliojo telefono kūrimą ir pagalbinę veiklą, kuri galėtų pailginti gaminio naudojimo laiką, pagerinant galimybę jį pataisyti, galimybę pakartotinai naudoti ir atnaujinti. Didesnis balas rodo, kaip šie aspektai palaikomi.

 • Galimybė perdirbti

  Apima galimybę atkurti ir išardyti įrenginio komponentus, pateikiamą informaciją, leidžiančią tai padaryti, ir galimybę perdirbti jame esančias medžiagas.

 • Maža įtaka klimato kaitai

  Įvertina šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) emisijas per visą įrangos gyvavimo ciklą; kuo geresnis balas, tuo didesnis indėlis į klimato apsaugą.

 • Efektyvus išteklių naudojimas

  Vertina įrenginiui reikalingų ribotų žaliavų (pvz., aukso elektroniniams komponentams gaminti) poveikį išteklių išeikvojimui; kuo geresnis rezultatas, tuo mažesnis neigiamas poveikis medžiagų prieinamumui.

„Ekoreitingo“ vertinimo metodika

„Ekoreitingo“ metodika įvertina mobiliųjų telefonų aplinkosauginį veiksmingumą per visą jo gyvavimo ciklą – gamybą, transportavimą, naudojimą ir šalinimą pasibaigus įrangos eksploatavimo laikui – susumavus gaunamas galutinis balas.

„Ekoreitingas“ naudoja gamintojų pateiktą informaciją mobiliojo ryšio operatoriams apie mobiliuosius įrenginius. Vertinimas atliekamas derinant 16 skirtingų aplinkosaugos rodiklių ir 6 skirtingus medžiagų efektyvumo kriterijus. Kiekvienam įrenginiui galutiniame rezultate išvedamas tik vienas, o ne keli balai.

Šie rodikliai apima žaliavų gavybą, prietaisų gamybą, logistiką, vartotojų taikomą naudojimą ir šalinimą pasibaigus eksploatavimo laikui, taip pat įrangos tinkamumą naudoti, ilgaamžiškumą, galimybę pataisyti ir perdirbti.

Ekologinio vertinimo metodika grindžiama technologijų industrijos žiniomis ir geriausia praktika, surinkta per ankstesnes aplinkosaugos ženklinimo iniciatyvas. Ji buvo sukurta su technine pagalba ir priežiūra iš IHOBE (viešoji agentūra, kurios specializacija yra ekonominė plėtra, tvarumas ir aplinka), dalyvaujant įrangos tiekėjams, naudojant naujausius Europos Sąjungos, ITU telekomunikacijų standartizacijos sektoriaus (ITU-T), Europos telekomunikacijų standartizacijos instituto (ETSI) ir Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) standartus ir gaires, prireikus įtraukiant naujus parametrus.

Mobiliojo telefono gyvavimo ciklas – penki etapai:

 • Žaliavos

  Mobiliųjų telefonų ir jų komponentų gamyboje naudojamos įvairios žaliavos, pavyzdžiui auksas, reikalingas jungtims; litis, naudojamas baterijoms; mineralai, iš kurių gaminami dangteliai; silicis integruotoms schemoms ir kitos retos medžiagos, reikalingos ekranui. Kuo daugiau įrenginiuose naudojamos perdirbtos medžiagos, o ne riboti gamtos ištekliai, tuo aukštesnis šio etapo „Ekoreitingo“ balas.

 • Gamyba

  Tai etapas, kai gaminami ir surenkami mobiliojo telefono komponentai, kad taptų galutiniu produktu (įskaitant pakuotę (plastiką) ir priedus (įkroviklį, laidą)). Pagrindiniai mobiliojo telefono komponentai yra elektroninė plokštė, baterija, ekranas, jutiklinis skydelis, antena, kamera (-os) ir dangtelis. Ekologinis įvertinimas patikrina šio etapo poveikį anglies dvideginio išmetimui, energijos suvartojimui ir kitoms aplinkosaugos kategorijoms.

 • Transportavimas

  Surinkus įrenginį produktas iš gamybos vietos išsiunčiamas į pardavimo šalį. Šiame etape atsižvelgiama į atstumą, transportavimo būdą (laivu ar lėktuvu) ir jo anglies dvideginio sukuriamą pėdsaką.

 • Naudojimas ir atsarginės dalys

  Įsigiję įrenginį vartotojai jį valdys ir naudos kelerius metus. Prietaiso eksploatavimo laikas priklauso nuo įvairių veiksnių, įskaitant patvarumą, atnaujinamumą, galimybę jį pataisyti ir įrenginio energijos suvartojimą įkrovimo metu.

 • Naudojimo pabaiga

  Šiame, paskutiniame etape, nagrinėjamas įrenginio pašalinimo poveikis aplinkai, įskaitant galimybę jį atnaujinti arba jo metalų ir plastiko perdirbamumą.

Atnaujinta metodologija 

Mes reguliariai vertiname tvarumo reikalavimus ir sprendžiame, ar reikia atnaujinti metodiką. Atnaujindami metodiką, atsižvelgiama į naujas įrenginių technologijas, atnaujintus gyvavimo ciklo analizės standartus ir (arba) naujus aplinkosaugos teisės aktus. Peržiūrų metu rimtai vertiname atsiliepimus, gautus iš suinteresuotųjų šalių (įskaitant klientus, operatorius, standartizacijos institucijas ir NVO). 

Istorijos lentelėje rasite „Ekoreitingo“ raidą.  

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Ekoreitingo“ vertinimo metodologiją (3 versija), taikomą nuo 2023 m. sausio 1 d., spauskite čia

Norėdami gauti daugiau informacijos apie seną „Ekoreitingo“ metodologiją, kuri galiojo iki 2022 m. gruodžio 31 d., spustelėkite čia 

Abiejų metodikų skirtumai (iki 2023 m. sausio 1 d. ir po) rodomi naujoje etiketėje (žr. „Įvertinimo“ skiltį aukščiau). Atminkite, kad įrenginiai, įvertinti naudojant skirtingą metodologiją, nėra tarpusavyje palyginami. 

 

Metodologijos atnaujinimas

Apie mus 

Kas slepiasi už „Ekoreitingo“ iniciatyvos?

Dalyvaujantys operatoriai:

Dalyvauti „Ekoreitingo“ iniciatyvoje gali visi operatoriai, kurie yra suinteresuoti padidinti savo klientams siūlomų mobiliųjų įrenginių poveikio aplinkai skaidrumą ir siekia paspartinti perėjimą prie tvaresnės ir žiedinės mobiliųjų telefonų ekonomikos. Mobiliojo ryšio operatoriai, norintys prisijungti prie iniciatyvos, gali atsiųsti užklausą per poraštėje esančią formą „Susisiekite su mumis“. 

Dalyvaujantys mobiliųjų telefonų tiekėjai:

DUK

Kas yra „Ekoreitingo“ iniciatyvos kūrėjai?

2019 - 2020 metais penki iš pirmaujančių Europos mobiliojo ryšio operatorių suvienijo jėgas konsorciume, kad sukurtų ir paleistų harmonizuotą balų sistemą skirtą įvertinti išmaniųjų ir funkcinių telefonų poveikiui aplinkai.  Šis konsorciumas, kurį sudaro „Deutsche Telekom“, „Orange“, „Telefónica“ (veikia su „O2“, „Vivo“,  ir „Movistar“ prekių ženklais), „Telia Company“ ir „Vodafone“, dirbo su nepriklausomomis trečiosiomis šalimis. Šios trečiosios šalys specializuojasi būtent „Gyvavimo ciklų vertinime“ –IHOBE ir IK Ingenieria.  

2021 m. gegužės mėn. pabaigoje buvo pradėta naudoti ši visos pramonės „Ekoreitingo“  ženklinimo sistema.  

Nuo 2021 m. lapkričio mėn. „Ekoreitingas“ išsiplėtė visame pasaulyje ir yra atviras visiems kitiems mobiliojo ryšio operatoriams tikintis, kad prisijungs dar daugiau.  

Daugiau nei 20 mobiliojo ryšio tiekėjų palaiko šią iniciatyvą ir pateikia neapdorotus duomenis apie savo įrenginių modelius, kurie vėliau įvertinami taikant „Ekoreitingo“ metodiką (2022 m. pabaigos duomenimis).  

Skiltyje „Apie mus“ rasite visų dalyvaujančių mobiliojo ryšio operatorių ir tiekėjų apžvalgą,  

Kodėl tai darome?

„Ekoreitingo“ iniciatyva turi tris pagrindinius tikslus:

 • Spręsti didėjantį vartotojų poreikį gauti informaciją apie mobiliųjų įrenginių poveikį aplinkai
 • Didinti informuotumą ir skaidrumą sukuriant nuoseklų būdą vartotojams nustatyti ir palyginti tvariausius mobiliuosius telefonus
 • Skatinti tiekėjus mažinti savo prietaisų poveikį aplinkai.
Kurie mobiliųjų telefonų modeliai jau įvertinti?

Iki 2023 m. pabaigos buvo įvertinta daugiau nei  500 įrenginių. „Ekoreitingo“ įvertintų įrenginių skaičius nuolat didėja. Siekiama išlaikyti naujų prisijungiančių dalyvių tempą, kad ir toliau būtų patenkintas augantis vartotojų poreikis užtikrinti didesnį skaidrumą.    

Įvertintus įrenginius galima rasti šios internetinės svetainės skiltyje „Reitingai“ ir iniciatyvoje dalyvaujančių mobiliojo ryšio operatorių svetainėse ir parduotuvėse.  

Kokie jūsų ateities planai?

Konsorciumas siekia, kad dabartinis įrenginių asortimentas būtų įvertintas, taip pat nauji įrenginiai būtų reguliariai vertinami, ir padidintų „Ekoreitingo“ matomumą visose pardavimo vietose. Iki 2023 m. pabaigos „Ekoreitingo“ iniciatyva buvo pradėta įgyvendinti daugiau nei 35 šalyse ir tikimasi, kad geografinė plėtra ir toliau vyks. Su šia iniciatyva jau dirba daugiau nei 20 pirmaujančių mobiliojo ryšio tiekėjų, o dėl „Ekoreitingo“ padidinto skaidrumo didėja gamintojų ambicijos ieškoti geresnių būdų, kaip sumažinti savo įrenginių poveikį aplinkai – mažinti atliekų kiekį, mažinti kritiškai svarbių medžiagų naudojimą ir pagerinti žiedinio principo taikymą. Tai jau sustiprino dialogą tarp gamintojų ir konsorciumo, siekiant skatinti ekologinio dizaino įgyvendinimą ir padidinti technologijų pramonės indėlį siekiant pasaulinių aplinkos apsaugos tikslų.    

Kaip interpretuoti balus? Ar tiesa, kad kuo didesnis balas, tuo ekologiniai rodikliai geresni?

Kiekvienam mobiliajam telefonui suteikiamas bendras ekologinis įvertinimas 100 balų skalėje tam, kad būtų parodytas įrenginio aplinkosauginis veiksmingumas per visą jo gyvavimo ciklą. „Ekoreitingas“ taip pat pabrėžia penkis pagrindinius mobiliųjų įrenginių aplinkosaugos tvarumo aspektus, suteikdamas papildomus balusi už patvarumą, galimybę pataisyti, galimybę perdirbti, mažą įtaką klimato kaitai ir efektyvų išteklių panaudojimą. 

Kuo aukštesnis balas, tuo geresnis įrenginio ekologinio tvarumo rodiklis. 

Kas yra geras balas? Ar 100 balų įvertinimas – pasiekiamas?

Metodika sukurta taip, kad pasiekti aukščiausią įmanomą balą – 100 balų iš 100 – gamintojams yra labai sunku.

Nėra „gerų“ ar „blogų“ balų, tačiau nuosekliai taikant „Ekoreitingo“ metodiką ir pateikiant ją rinkai, ji padės vartotojams identifikuoti ir palyginti tvariausius mobiliuosius telefonus, o laikui bėgant paskatins tiekėjus mažinti savo prietaisų poveikį aplinkai.

Kiek patikima „Ekoreitingo“ metodologija?

Ekologinį įvertinimą kartu sukūrė penki pirmaujantys Europos mobiliojo ryšio operatoriai, glaudžiai bendradarbiaudami su trečiųjų šalių ekspertais, kurie specializuojasi tvarumo ir gyvavimo ciklo analizės srityse. Projekto plėtra buvo vykdoma pagal pripažintus Europos Sąjungos, ITU-T, ETSI ir ISO tarptautinius standartus.  

Projekto metodika yra peržiūrima periodiškai, siekiant geriau įvertinti naujas technologijas, palyginti jas su geriausiomis aplinkosaugos praktikomis. Taip pat norima užtikrinti, kad ji atitiktų visus Europos ir tarptautinius reglamentus ir (arba) standartus, rinkos tendencijas ir kt. 

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Ekologinio vertinimo metodiką“. 

Kaip palyginti telefoną, kuris turi „Ekoreitingą“, su telefonu, kuris jo neturi?

„Ekoreitingas“ siekia įvertinti kuo daugiau modelių iš visų dalyvaujančių mobiliojo ryšio tiekėjų. Tačiau rinkoje yra įrenginių, kurie neturi „Ekoreitingo“ balo. Įrenginių be „Ekoreitingo“ vartotojai turės pasikliauti tiekėjų pateikta informacija. 

Ką galiu padaryti, kad optimizuočiau ekologišką savo išmaniojo telefono veikimą?
 • Per visą prietaiso eksploatavimo laiką, maždaug 80 % dujų emisijų, kurios sukelia šiltnamio efektą, susidaro būtent gamybos etape. Norėdami sumažinti su mobiliuoju telefonu susijusį anglies dvideginio išmetimą, išlaikykite jį kuo ilgiau prieš keisdami į naują. 
 • Mobiliojo telefono baterija yra itin jautri įrenginio dalis. Greitas įkrovimas,  įkrovimas su trukdžiais ir mobiliojo telefono laikymas per žemoje ar per aukštoje temperatūroje sutrumpins jo naudojimo laiką. 
 • Nelaikykite prietaiso per karštoje arba per drėgnoje aplinkoje. Tai padidins koroziją ir gali paveikti įrenginio detales, įskaitant bateriją. 
 • Visada įsitikinkite, kad įrenginys turi naujausius programinės įrangos atnaujinimus. Praleisti programinės įrangos naujinimai gali sudaryti įspūdį, kad įrenginys veikia prastai arba netinkamai – tai paskatins žmones per anksti pakeisti įrenginį. 
 • Jei ekrane yra per daug įbrėžimų arba jis yra dužęs ir (arba) akumuliatoriaus talpa per maža ir (arba) kitos dalys nebeveikia, neišmeskite įrenginio, o nuneškite jį į įgaliotą remonto centrą. Remontas dažnai yra daug pigesnis nei naujo įrenginio įsigijimas. 
 • Patikrinkite, ar tiekėjas arba operatorius siūlo įrenginio grąžinimo programas – gali būti, kad įrenginys bus atnaujintas ir perparduotas. 
 • Įrenginiai, kurių nebegalima naudoti, neturėtų būti išmesti kartu su buitinėmis šiukšlėmis, o grąžinami į elektronikos surinkimo punktą, kad būtų išgaunamos žaliavos, metalai ir mineralai. 
Ką reiškia „patvarumas“ ir kaip tai susiję su tvarumu ar ekologiniu veikimu?

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl vartotojai keičia savo mobiliuosius telefonus, yra defektai arba susidėvėjimas, dėl kurio per anksti sutrumpėja įrenginio tarnavimo laikas. Kuo prietaisas patvaresnis, tuo mažesnė tikimybė, kad jis bus išmestas anksčiau laiko. Tokiu atveju sumažinamas tiek šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, susijęs su naujo prietaiso gamyba, tiek elektroninių atliekų kiekis.

Ar „galimybė pataisyti“ yra susijusi su įrenginio remonto kaina?

Mobiliojo telefono remonto metu technikas turės išmontuoti įrenginį, pakeisti sugedusią dalį į naują ir vėl įrenginį surinkti. Būtent dėl to darbo sąnaudos sudaro didelę visų mobiliojo telefono remonto išlaidų dalį. Jei mobiliojo telefono dizainas palengvina ir paspartina jo išmontavimą bei surinkimą, tai sumažins ir šių išlaidų dalį.

Ką reiškia „galimybė perdirbti“? Ar nėra taip, kad teisinis reikalavimas užtikrinti, kad prietaisus būtų galima perdirbti jau egzistuoja?

„Galimybės perdirbti“ rodiklis rodo, kiek mobiliojo telefono gamyboje panaudotos medžiagos gali būti atgaunama pasibaigus jo eksploatavimo laikui ir perdirbama kitoms reikmėms ateityje. Idealiu atveju po perdirbimo neliktų medžiagų, kurias reikėtų išmesti į sąvartyną. 

Europinis reglamentavimas (EEĮ 2012/19/ES) įpareigoja tik pagrindinį perdirbimą, o „galimybės perdirbti“ įvertinimas viršija teisės aktų reikalavimus. 

Kuo skiriasi „Ekoreitingo“ „galimybės pataisyti“ balas nuo prancūziško „galimybės pataisyti“ indekso?

Įrenginio „galimybės pataisyti“ balas leidžia vartotojams įvertinti, kaip lengva pataisyti sugedusį įrenginį. Jei prietaisus galima taisyti, jie gali būti naudojami ilgiau. 

Šis „Ekoreitingo“ aspektas buvo įtrauktas nepriklausomai nuo įstatyminio standarto, kurį įvedė Prancūzijos agentūra ADEME, ir kuris nuo 2021 m. taikomas tik Prancūzijoje daugeliui plataus vartojimo prekių, įskaitant išmaniuosius telefonus, skalbimo mašinas, televizorius ar žoliapjoves. 

Tiek Prancūzijos indeksas, tiek „Ekoreitingo“ „galimybė pataisyti“ remiasi tais pačiais pagrindiniais standartais. Visgi išlieka keletas skirtumų – prancūzų indeksas susijęs su dokumentacija (pavyzdžiui, gairėmis skirtomis pačiam asmeniui remontuoti gaminį) arba tuo, kiek laiko bus prieinamos atsarginės dalys, o „Ekoreitingas“ taip pat atsižvelgia į programinės įrangos palaikymą ir pagrindinių atsarginių dalių, pvz., ekranų ar baterijų, prieinamumą. 

Kuo skiriasi „Ekoreitingas“ ir aplinkosaugos vertinimo sistema EPEAT?

EPEAT, arba elektroninė gaminio aplinkos vertinimo priemonė, yra aplinkosaugos vertinimo sistema, kuri reitinguoja įvairius elektroninius prietaisus pagal jų aplinkosaugines savybes. Ši sistema turi balų sistemą, pagal kurią galima pasiekti aukso, sidabro arba bronzos įvertinimus, priklausomai nuo įrenginio veikimo įvairiose kategorijose. Konsorciumas mano, kad abi sistemos viena kitą papildo.

Mobiliųjų telefonų srityje dalyvauja keturi tiekėjai. Pagal EPEAT, produkto gyvavimo ciklo įvertinimas sudaro tik 7,5 % bendro balo, o pagal „Ekoreitingo“ įvertinimą – 100 %. EPEAT sistema klausia tiekėjo, ar jis atliko produkto gyvavimo ciklo įvertinimą ir ar šis buvo patikrintas trečiosios šalies arba buvo paskelbtas viešai.

EPEAT neprašo tiekėjų neapdorotų duomenų jų produkto gyvavimo ciklo įvertinimui, taip pat neatsižvelgia į gautą rezultatą. Pagal „Ekoreitingo“ įvertinimą atliekamas supaprastintas produkto gyvavimo ciklo įvertinimas, o rezultatai koreliuojami su 13 poveikio aplinkai kategorijų.

Ar yra priklausomybė tarp bendro 100 % balo ir penkių antrinių balų – patvarumo, galimybės pataisyti, galimybės perdirbti, mažos įtakos klimato kaitai ir efektyvaus išteklių naudojimo?

Bendras „Ekoreitingo“ balas (1-100) yra pagrįstas viso analizuojamo įrenginio gyvavimo ciklo poveikio aplinkai įvertinimu ir medžiagų efektyvumo balais. Be to, taip pat rodomi kai kurie papildomi antriniai balai, kuriuose pateikiamos išsamesnės gairės dėl konkrečių pagrindinių aspektų našumo. 

„Ekoreitingas“ vienodai ir objektyviai taiko nuoseklią vertinimo metodiką pagal 13 skirtingų poveikių aplinkai ir 6 žiedinės ekonomikos kriterijus. Į galutinį balą įtraukiami įvertinimai, kurie neatsispindi antriniuose baluose. 

Įrenginiai, kurie pasiekia aukštesnius antrinius balus, paprastai pasiekia ir aukštesnį bendrą „Ekoreitingo“ įvertinimą, visgi bendras balas tiesiogiai nepriklauso nuo antrinių balų ir nėra skaičiuojamas kaip antrinių balų vidurkis. Tačiau visi antriniai balai turi santykinį poveikį bendram rezultatui, atsižvelgiant į jų svarbą konkretaus vertinamo įrenginio gyvavimo ciklui. 

Kaip skirtingi įrenginio gyvavimo ciklo aspektai yra įvertinami apskaičiuojant bendrą balą?

Norint gauti bendrą „Ekoreitingo“ balą, įrenginio gyvavimo ciklas įvertinamas pagal 16 skirtingų poveikio aplinkai aspektų. Tai apima klimato kaitą, išteklių naudojimą, žemės naudojimą, vandens trūkumą, fotocheminį ozono susidarymą, eutrofikaciją, rūgštėjimą ir ozono sluoksnio mažėjimą.

Šių 16 atskirų vertinimų rezultatai pasveriami, kad būtų gautas vienas balas, rodantis bendrą įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą.

Vertinimo metu naudojami koeficientai, kuriuos Europos Komisija rekomenduoja aplinkosaugos pėdsako įvertinimo metode (angl. EF Method), kuris yra viešai prieinamas ir jau naudojamas „Gaminių ekologinio pėdsako” iniciatyvoje (angl. Product Environmental Footprint).

Ar metodiką ir „Ekoreitingo“ balą galima naudoti visų tipų mobiliesiems įrenginiams?

Ekologinis įvertinimas ir metodika sukurta išmaniesiems mobiliesiems telefonams ir funkciniams telefonams. Atminkite, kad atsižvelgiant į jų skirtumus, išmaniųjų telefonų ir funkcinių telefonų balai nėra palyginami. 

Kiti produktų tipai, pvz., planšetiniai kompiuteriai, nešiojami kompiuteriai / išmanieji laikrodžiai, daiktų interneto produktai, maršruto parinktuvai ir nešiojamieji kompiuteriai šiuo metu dar nepatenka į taikymo sritį. 

Kokia yra reali nauda aplinkai mažinant anglies dioksido kiekį, jei vienas prietaisas surinko 10 balų daugiau nei kitas įrenginys?

„Ekoreitingo“ metodikoje atsižvelgiama į visą įrenginio gyvavimo ciklą, atkreipiant dėmesį į daugiau nei 10 skirtingų poveikio aplinkai kategorijų, sujungtų į vieną balą.

Neįmanoma tiesiogiai susieti įrenginio, kuris turi 10 balų daugiau, nei kitas, CO2 išmetimo naudos, nes įvertinamas ne tik anglies dioksido poveikis, bet ir kiti aplinkos veiksniai.

Kadangi klimato poveikis yra svarbus elementas, „Ekoreitingas“ apima ir subkategoriją „klimato efektyvumas“.

Įrenginys su 10 % didesniu „klimato efektyvumu“ išsaugo maždaug apie 10 kg CO2. Vis dėlto tai yra supaprastinta apžvalga ir ji apima CO2 išmetimą, susidarantį gamybos metu (daugiausia iš integrinių grandynų ir spausdintų plokščių), transportuojant (pvz., iš Azijos ar JAV į Europą) ir elektros energiją, sunaudotą reguliariai įkraunant akumuliatorių keturis metus.

Kodėl neįvertinate tokių įmonių tvarumo aspektų kaip žmogaus teisės ar darbo sąlygos?

Pagrindinis „Ekoreitingo“ tikslas yra įvertinti įrenginių, o ne įmonės, poveikį aplinkai. Jau yra sukurtos kitos metodikos, leidžiančios įvertinti tvarumą įmonės lygmeniu. Tačiau pramonei trūko būtent bendro sprendimo, kaip skaidriai įvertinti konkrečių įrenginių ekologinį našumą, ir mūsų tikslas yra užpildyti šią spragą. 

Ar įrenginys, apsaugotas išoriniu priedu (pvz., apsaugine plėvele), arba atnaujintas (ir vėl parduodamas) įrenginys gautų geresnį balą?

Įrenginiai, kurie yra apsaugoti nuo įbrėžimų ar kritimo „apsaugos priedais“, turėtų teigiamos įtakos įrenginio eksploatavimo trukmei. Taip pat įrenginiai, kurie yra atnaujinti (pvz., keičiamas ekranas, fotoaparatas ar baterija) ir vėl patenka į tiekimo grandinę, daro teigiamą poveikį aplinkai. Kadangi „Ekoreitingo“ metodika yra skirta į rinką tiekiamiems originaliems / naujiems įrenginiams, šie aspektai (priedai ir atnaujinimas) sukeltų sudėtingą priklausomumą nuo metodologijos ir apsunkintų originalių įrenginių palyginimą, todėl tai nepatenka į dabartinę vertinimo apimtį. 

Kodėl prietaisų energijos suvartojimo nerodote kaip tam skirto tarpinio balo?

Etiketėje nurodytos penkios subkategorijos daro didžiausią poveikį aplinkai. Energijos suvartojimas kasdieninio naudojimo metu nėra tarp jų. Išmanusis telefonas sunaudoja apie 3–8 kWh per metus, priklausomai nuo daugelio veiksnių, kuriuos lemia asmeniniai įpročiai, tokie kaip pokalbių laikas, naršymo laikas, transliacijos, taip pat antenos veikimas (antenos pritaikytos skirtingiems tinklams ir juostoms), naudojamas tinklas (2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi) ir programos, kurios neveikia, kai jos nenaudojamos. Palyginti su didelėmis plataus vartojimo prekėmis (pvz., skalbimo mašinomis, televizoriais, orkaitėmis, oro kondicionieriais, vandens boileriais ir kt.), mobilusis įrenginys sunaudoja šimtą kartų mažiau energijos. Į bendrą balą energijos suvartojimas yra įskaičiuotas. Kadangi tai sudaro mažiau nei 5–8 % viso poveikio aplinkai, buvo nuspręsta nerodyti šios subkategorijos, nes tai gali suklaidinti klientą. 

Ar „Ekoreitingas“ prieinamas visiems telekomunikacijų operatoriams visame pasaulyje?

Taip, „Ekoreitinge“ gali dalyvauti visi mobiliojo ryšio operatoriai, kurie norėtų prisijungti prie šios iniciatyvos. Ši geografinė plėtra padės padidinti skaidrumą, informuoti apie rinkoje esančių naujų išmaniųjų telefonų poveikį aplinkai ir padės pirkėjams išsirinkti tvariausią įrenginį. Tad konsorciumas skatina ir kitus mobiliojo ryšio operatorius prisijungti prie „Ecoreitingo“ iniciatyvos ir džiaugiasi galėdamas suteikti papildomos informacijos kaip prisijungti prie šios iniciatyvos. 

Kodėl ne visi mobiliojo ryšio tiekėjai palaiko „Ekoreitingą“?

Prieš pristatymą konsorciumas išsamiai konsultavosi su visais įrenginių tiekėjais ir atvirai dalinosi planais bei metodika. Pristatymo metu (2021 m. gegužės mėn.) dalyvavo 16 tiekėjų. Iki 2023 m. pabaigos turėjome daugiau nei  20 dalyvaujančių tiekėjų, kurie pagal pardavimų apimtį atstovauja didžiąją dalį Europos išmaniųjų telefonų rinkos.   

Visi dalyvaujantys tiekėjai palaiko „Ekoreitingą“ savanoriškai. Tikime, kad klientams pripažįstant šį skaidrų ir vieningą vertinimą, ateityje prisijungs dar daugiau tiekėjų. 

Ar galiu palyginti įrenginius, įvertintus pagal ankstesnę metodiką, su įrenginiais, vertinamais pagal naują metodiką (2-a versija)?

Ne, kadangi buvusių klausimų ir naujų klausimų, įtrauktų į naują metodikos 2-ą versiją, svarbos koeficientai skiriasi. Todėl prietaisas, kuris buvo įvertintas viena metodika, neturėtų būti lyginamas su įrenginiu, kuris buvo įvertintas kita metodika. Kad nebūtų supainiotos abi versijos, etiketės (senoji ir dabartinė versija) skiriasi.

Kaip turėčiau atskirti įrenginį, įvertintą pagal ankstesnę metodiką ir naująją metodiką (2-a versija)?

Kadangi prietaisai, įvertinti naudojant skirtingas metodikas, neturėtų būti lyginami, svarbu atsižvelgti į konkrečius etiketės aspektus (metus ir žymą „2-a versija“).